Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου έχει ώς σκοπό την μουσική εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στελεχών που θα βοηθήσουν σημαντικά στην εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του Τριαδικού Θεού.

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι αναγνωρισμένη από το κράτος με την υπ' αριθμ. 7196/1879/21.07.2010 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  • Οι απόφοιτοι της Σχολής μπορούν να διακονίσουν στα αναλόγια των μεγάλων αλλά και μικρότερων ενοριών της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας ή και αλλού, προσφέροντας έτσι σημαντικές υπηρεσίες στο λειτουργικό έργο της Εκκλησίας, ενώ ταυτόχρονα έχουν και μια ουσιαστική οικονομική απολαβή.
  • Με την απόκτηση του διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής μπορούν να διοριστούν ως καθηγητές σε Μουσικά Σχολεία καθώς και σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα.
ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση στη Σχολή για την απόκτηση του Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής διαρκεί πέντε έτη, ενώ η απόκτηση του Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής απαιτεί την φοίτηση στη Σχολή για δύο επιπλέον έτη.
Στο τέλος κάθε έτους διενεργούνται προαγωγικές, πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις από επιτροπή καθηγητών Βυζαντινής Μουσικής.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής γίνονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Όσοι έχουν γνώσεις Βυζαντινής Μουσικής μπορούν να πάρουν μέρος στις Κατατακτήριες Εξετάσεις της Σχολής που διενεργούνται κατά τον μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους.

ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ

Όσοι έχουν περατώσει τα πέντε έτη σπουδών στη Σχολή και δεν επιθυμούν την απόκτηση Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις ενώπιον επιτροπής Καθηγητών Βυζαντινής Μουσικής για την απόκτηση Πτυχίου Ιεροψάλτου. Το Πτυχίο αυτό είναι αναγνωρισμένο απο την Εκκλησία και το Κράτος.       

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου έχει ώς σκοπό την μουσική εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στελεχών που θα βοηθήσουν σημαντικά στην εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του Τριαδικού Θεού.

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι αναγνωρισμένη από το κράτος με την υπ' αριθμ. 7196/1879/21.07.2010 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.