Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν, την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014, οι Προαγωγικές Εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου. Η Εξεταστική Επιτροπή Προαγωγικών Εξετάσεων αποτελούμενη από τους κ. Αντώνιο Κ. Πλαΐτη, Διευθηντή της Σχολής και τους καθηγητές π. Γεώργιο Τζάβλα, π. Βασίλειο Περουλάκη και π. Νεκτάριο Κιοστεράκη, αφού εξέτασε τους υποψηφίους σπουδαστές τους ενθάρυνε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και το νέο σχολικό έτος την προσπάθεια τους, η οποία προβάλλει το υψηλό επίπεδο της Σχολής.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου έχει ώς σκοπό την μουσική εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στελεχών που θα βοηθήσουν σημαντικά στην εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του Τριαδικού Θεού.

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι αναγνωρισμένη από το κράτος με την υπ' αριθμ. 7196/1879/21.07.2010 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.