Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν, την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, οι Πτυχιακές και Διπλωματικές Εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου. Η ορισθείσα υπό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Εξεταστική Επιτροπή Απολυτηρίων Εξετάσεων, αποτελούμενη από τους κ. Αντώνιο Κ. Πλαΐτη, Διευθηντή της Σχολής και τους καθηγητές κ. Δημήτριο Νεραντζή, π. Γεώργιο Τζάβλα, π. Νικόλαο Αλεξάκη, π. Νικόλαο Σταματάκη και κ. Γεώργιο Ψαρουδάκη, αφού συνεχάρη επιτυχόντες τους παρότρυνε για συνεχή μελέτη της Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου έχει ώς σκοπό την μουσική εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στελεχών που θα βοηθήσουν σημαντικά στην εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του Τριαδικού Θεού.

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι αναγνωρισμένη από το κράτος με την υπ' αριθμ. 7196/1879/21.07.2010 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.